Nieuw project: Onze buren uit de prehistorie

Landschap Overijssel is bezig met een nieuw project: ‘Onze buren uit de prehistorie’. Vanuit haar missie om natuur en streekeigen landschap en geschiedenis van Overijssel te behouden, maakt Landschap Overijssel zich sterk voor het beschermen en zichtbaar maken van het prehistorisch landschap van onze provincie. Het nieuwe project sluit hier naadloos bij aan.

Verborgen landschap en geschiedenis

Het prehistorische landschap van Overijssel is waardevol maar ook vaak fragiel. De archeologische sporen zitten vlak onder de oppervlakte en zijn veelal niet aangewezen als archeologisch rijksmonument. Daarmee zijn ze vogelvrij als het gaat om nieuwe bestemmingsplannen of (bouw) projecten, aldus Landschap Overijssel.

Ook zijn grote delen van het prehistorische landschap verborgen; verscholen tussen de bomen of onder de bodem. Soms zie je een tipje van de sluier, bijvoorbeeld in de vorm van een grafheuvel of raatakker. Daar kun je de prehistorische mens – vaak met moeite – visualiseren. Als een soort ‘buur’ die we nog niet goed kennen, maar die toch al zo’n 5.000 jaar naast ons woont. Binnen het project ‘Onze buren uit de prehistorie’ gaat Landschap Overijssel proberen deze buur weer zichtbaar te maken.

Het project

Op basis van analyse van bestaand onderzoek, vondstmateriaal in depots en expertinterviews brengt Landschap Overijssel het prehistorische landschap van Noordoost Twente in beeld. De focus ligt hierbij op de grafheuvel- en urnenveldcultuur van de late steentijd tot aan de vroege middeleeuwen (2.900 v. Chr. – 800 n. Chr.). Op dit moment zijn fases 1, onderzoek, en fase 2, visualisaties, van het project in volle gang.

Focusgebied: Stuwwal Ootmarsum

Als gebied is gekozen voor de stuwwal van Ootmarsum aan de Nederlandse kant, een plek waar nog veel overblijfselen uit de prehistorie zijn. Mogelijk wordt in een volgend project ook de Duitse kant van de stuwwal betrokken. Via tekeningen en fotoreportages krijgen onze prehistorische buren letterlijk een gezicht. Ook is het de bedoeling een aantal routes te ontwikkelen en kun je via vlogs en podcasts de zoektocht van Landschap Overijssel volgen!

Er zijn al een aantal routes die je langs bijzondere prehistorische voeren .

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers