Nieuwe regeling voor publieksarcheologie

Het Cultuurfonds (voorheen Prins Bernhard Cultuurfonds) heeft een nieuwe regeling voor kleinschalige initiatieven op het gebied van archeologische publieksparticipatie en -communicatie. De regeling is aan te vragen tot en met 2025. Organiseert jouw erfgoedinstelling een mooie activiteit op het gebied van publieksarcheologie? Dan is deze regeling interessant voor jullie! Elk jaar is er €300.000 beschikbaar voor verschillende initiatieven.

Voor wie is deze regeling bedoeld?

De regeling richt zich op laagdrempelige en toegankelijke projecten die mensen actief mee laten doen aan archeologische activiteiten, vanuit een zo gelijkwaardig mogelijke positie. Ook initiatieven op het gebied van publieksbereik komen in aanmerking voor ondersteuning.

De voorkeur ligt bij initiatieven die kleinschalig, laagdrempelig en participatief zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Activiteiten die de participatie van een zo divers mogelijk publiek bij archeologie kunnen bevorderen, zoals: het meertalig aanbieden van informatie.
  • Activiteiten waarbij samenwerking en ontmoeting worden gestimuleerd tussen de archeologen, vrijwilligers, omwonenden, bezoekers, scholen etc. zoals archeohotspots.
  • Activiteiten waardoor de fysieke, sociale, informatieve en digitale toegankelijkheid tot de archeologie wordt vergroot, zoals: aanpassingen op de website, het uitdraaien van de tekst van een audiotour voor slechthorenden, een drempelhulp of heftrap voor mindervaliden bij een museum of site, of een cursus voor het personeel en de vrijwilligers voor het inleven in bezoekers met een beperking.
  • Activiteiten die gericht zijn op het overbrengen en delen van kennis van archeologie-gerelateerde onderwerpen, zoals: publieksbijeenkomsten en -programma’s, tentoonstellingen, inrichting van (tijdelijke) publieksruimten, ontwikkelen of produceren van communicatiemiddelen;.Audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen en informeren.
  • Activiteiten die gericht zijn op het vastleggen en delen van archeologisch onderzoek op een publieksvriendelijke manier, zoals publicaties, websites.

Indientermijn en -wijze

Aanvragen kunnen doorlopend worden via onze aanvraagpagina. Na het indienen van de aanvraag ontvang je een tijdelijke ontvangstbevestiging. Hoe je een aanvraag in moet dienen lees je in de handleiding. De deadlines voor 2023-2024 zijn:

19 januari 2024 (vergaderdatum 15 maart 2024)
19 april 2024 (vergaderdatum 14 juni 2024)
12 juli 2024 (vergaderdatum 6 september 2024)
27 september 2024 (vergaderdatum 22 november 2024)

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers