Nieuwe subsidieregeling ter ondersteuning van erfgoedvrijwilligers!

Zijn erfgoedvrijwilligers het kloppend hart binnen jouw organisatie? En heb jij een goed idee om hen te ondersteunen in hun werkzaamheden? Dan is de nieuwe subsidieregeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds interessant is voor jou! Aanvragen kunnen tot en met 29 november worden ingediend.

Voor wie is deze regeling?

Deze erfgoedvrijwilligersregeling is bedoeld voor erfgoedorganisaties in het hele land waarbij de vrijwilligers het kloppende hart vormen. Deze regeling stelt financiële middelen beschikbaar voor projecten die het werk van erfgoedvrijwilligers meer toegankelijk maken en hun werkzaamheden ondersteunen.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

 • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de  aanpassing van de website of de database met een webshop,  ticketingsysteem of de digitalisering van de collectie. 
 • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR- technologie om publiek op passende wijze te ontvangen. 
 • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database 
 • het aanschaffen van een pin apparaat, beamer, of nieuwe kostuums.  
 • een drempelhulp of heftrap zodat een rolstoelgebruiker de erfgoedplek kan betreden 
 • de audiotour voorzien van een transcript voor slechthorenden 
 • cursussen en workshop voor erfgoedvrijwilligers om zich op inhoudelijk of facilitair vlak te ontwikkelen. 

Voorwaarden voor aanvragen

Heb jij een projectplan klaarliggen om de vrijwilligers in jouw erfgoedorganisatie te ondersteunen, of heb je een idee voor een project? Dan kun je nog t/m 29 november 2023 jouw aanvraag indienen. Zorg er wel voor dat het project aan de volgende voorwaarden voldoet!

 • Het project moet een toegevoegde waarde hebben voor de vrijwilligers in het uitoefenen van hun taken.
 • De erfgoedvrijwilligers zijn actief bij een stichting, collectief of vereniging. Dit geldt ook voor een onbezoldigde functie in een bestuur.
 • Het aangevraagde bedrag ligt tussen de €500 en €5.000. Voor grotere projecten kan een reguliere aanvraag worden gedaan.
 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 100% van de totale projectkosten.
 • De bijdrage wordt gebaseerd op de externe kosten (materiaal en de inhuur van externe partijen) inclusief btw tot een maximale bijdrage van €5.000. Eigen organisatiekosten of vrijwilligersuren worden niet vergoed.
 • Bij de besteding van het beschikbare budget wordt gestreefd naar een brede geografische spreiding. Bij budgettaire krapte kan prioriteit worden verleend aan aanvragen afkomstig uit regio’s waar weinig aanbod is;
 • Prioriteit wordt gegeven aan aanvragen van erfgoedvrijwilligers zelf.

Aanvragen

Een aanvraag voor de Erfgoedvrijwilligersregeling kun je indienen via de aanvraagpagina van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Weet je niet helemaal hoe je een aanvraag indient? Lees dan de handige handleiding voor deze aanvraag.

Zorg ervoor dat je jouw projectplan en aanvraag op tijd af hebt. Want de deadlines voor aanvragen zijn:

16 oktober

13 november

29 november

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers