Nieuwe mogelijkheden voor ontheffing voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie

Sinds kort zijn er aanpassingen op het Besluit Erfgoedwet Archeologie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie om, middels een ontheffing, kleine onderzoekshandelingen uit te voeren. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) geeft op 4 april een webinar waarin je als vrijwilliger wordt bijgepraat over de kansen die dit biedt.

Belang van de ontheffing

Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol vervullen in het in kaart brengen van erfgoed onder water. Hierbij gaat het niet alleen om scheepswrakken, maar ook over verdronken bewoningsresten, landschappen, restanten van brug-, kade en havenconstructies en zelfs afvallagen die waardevolle informatie over ons verleden kunnen verschaffen.

Het speuren naar archeologische objecten is echter gebonden aan wet en regelgeving, die burgerparticipatie kan belemmeren. De nieuwe ontheffing binnen het Besluit Erfgoedwet Archeologie biedt mogelijkheden voor vrijwilligers om toch een steentje bij te dragen aan het boven water halen van interessante vondsten.

Webinar 4 april

Naar aanleiding van de wijziging in regelgeving, organiseert de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op donderdagmiddag 4 april een webinar voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Verschillende specialisten geven uitleg over de onderzoekshandelingen die met de ontheffing mogelijk zijn. Ook vertellen ze hoe je de ontheffing kunt aanvragen en kun je tijdens het webinar specifieke vragen stellen. Aan deelname aan het webinar zijn geen kosten verbonden

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers