Ontzorgingsprogramma voor monumenteigenaren

Is jouw erfgoedorganisatie of -vereniging eigenaar van een monumentaal pand? Moet in dit pand nog een verduurzamingsslag gemaakt worden? Dan kom je misschien in aanmerking voor de begeleiding en ondersteuning van het Nationaal Restauratiefonds.

Zelfscan duurzaam monument

De regeling richt zich op eigenaren van Rijksmonumenten die op dit moment nog een verduurzamingsslag moeten maken. Om te achterhalen of jullie als eigenaar in aanmerking komen voor de regeling heeft Monumenten.nl nu een Zelfscan Duurzaam Monument ontworpen. Eigenaren van een rijksmonument starten met de Zelfscan Duurzaam Monument en kunnen zich vervolgens via Monumenten.nl aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma. De geselecteerde adviesbureaus gaan monumenteigenaren ondersteunen en stimuleren bij verduurzamingsinvesteringen.

Het programma

Het Ontzorgingsprogramma is een initiatief van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en wordt uitgevoerd door Nationaal Restauratiefonds. Het doel van het programma is tenminste 800 eigenaren de komende drie jaar te adviseren en te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Het Ontzorgingsprogramma bestaat uit twee stappen:

  • Bij Stap 1 gaat het om het maken van een gedegen duurzaamheidsadvies conform de kwaliteitsnormen (niveau 2 of 3) van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De kosten van een Duurzame Monumenten (DuMo)-advies worden 50% vergoed tot een maximum van € 1.750 exclusief BTW.
  • Bij Stap 2 gaat het om het ontzorgen en de begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering van verduurzaming. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes. In andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden en ondersteuning geven bij het vergunningstraject. Ook kan de adviseur helpen bij het wegnemen van vragen of eventuele drempels. De kosten voor Stap 2 worden 100% vergoed tot een bedrag van maximaal € 2.500 exclusief BTW per eigenaar.

Eigenaren die zelf al een uitgebreid DuMo-advies hebben laten uitvoeren buiten het Ontzorgingsprogramma om, kunnen in Stap 2 van het programma instromen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Ontzorgingsprogramma? Kijk dan op de website van Monumenten.nl

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers