Provincie Overijssel stelt €250.000 beschikbaar voor cultuurexperimenten

Heb jij een goed idee voor een nieuwe, experimentele methode of product om eenzaamheid te bestrijden of inclusie te bevorderen? Met de regeling ‘Experimenten powered by cultuur’ wil Overijssel bijdragen aan een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is.

Subsidie kan worden aangevraagd door professionele culturele organisaties, professionele individuele makers, een organisatie of een professionele culturele individuele maker zonder rechtspersoonlijkheid of een maatschappelijke organisatie (zoals een school, zorgorganisatie of organisatie die sport of welzijnsinitiatieven ontplooit) in de vorm van een stichting of vereniging.

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.000 per aanvraag. Aanvragen kunnen tot en met 4 april 2022 worden ingediend bij de provincie.

Wil je meer weten over de regeling? Bekijk dan onderstaand YouTube filmpje van de provincie Overijssel.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers