Rapport Raad voor Cultuur: ‘Over de grens. Op weg naar een gedeelde cultuur’

Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector is een hardnekkig en urgent probleem dat niet eenvoudig kan worden opgelost. De toename in het aantal incidenten dat naar buiten komt is slechts “een topje van de ijsberg”, zegt de Raad voor Cultuur in het nieuwe rapport ‘Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur’.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is volgens het rapport niet alleen seksuele intimidatie, maar betreft ook andere vormen van ongewenst gedrag, die de bedoeling en/of het effect hebben de waardigheid van een persoon te schenden en/of een vijandige werkomgeving te creëren. Hieronder vallen ook allerlei vormen van pestgedrag, intimidatie, racisme en discriminatie op grond van huidskleur, geloof, gender of andere persoonskenmerken. 

Aanbevelingen

Het rapport dat de Adviescommissie Grensoverschrijdend gedrag van de Raad van Cultuur op 21 juni uitbracht, doet verschillende aanbevelingen richting een veiliger werkklimaat in de culturele sector:

  • Praat erover
  • Verbreed de canon door meer oog te hebben voor andere perspectieven en tradities
  • Verbeter de arbeidspositie van werkenden in de sector
  • Stel een didactische aantekening voor alle werkenden in het kunstvakonderwijs verplicht

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers