Start herinrichtingstraject Klompen- en zompenmuseum Enter

Onlangs presenteerde de Stichting Oudheidkamer Enter haar plannen voor een grootschalige verbouwing en herinrichting van het museum aan de vrijwilligers en diverse stakeholders.

Cultuurhistorie van Enter

Het museum wil in de nabije toekomst de cultuurhistorie van Enter breder uitdragen. Uiteraard met aandacht voor klompen en het Reggescheepje de zomp, maar ook andere (historische) ambachten krijgen aandacht in het nieuwe concept. Er is vorig jaar al subsidie verkregen voor een ambachtenlab, een creatieve broedplaats. Daar wordt na de herinrichting nog een ambachtenstraat aan toegevoegd. Een plek waar de oude ambachten kunnen worden getoond en toegelicht.

Gedeeltelijke nieuwbouw en herinrichting

Het vernieuwingstraject bestaat enerzijds uit gedeeltelijke nieuwbouw en anderzijds uit een herinrichting. De Enterse architect Ruben ter Harmsel heeft de plannen ontworpen voor een gedeeltelijke nieuwbouw aan het huidige pand aan de Hogebrink. De herinrichtingsplannen zijn gemaakt door Bureau Perspekt.

Financiering

Nu het nieuwe museumconcept is gepresenteerd, is het tijd voor de volgende stappen. Zo moet er nog een vergunning komen en is de financiering nog niet rond. Het museum is van plan de rest van het jaar te gebruiken voor subsidieaanvragen.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers