Subsidieregeling ‘Het Verhaal van Overijssel’ 2.0 geopend

De Provincie Overijssel is weer op zoek naar initiatieven die het ‘Verhaal van Overijssel’ luid en duidelijk verder vertellen. Vanaf 10 januari 2022 is daarvoor de subsidieregeling ‘Verhaal van Overijssel’ 2.0 geopend.

Heb je voor 2022 mooie plannen met daarin een hoofdrol voor Overijssels erfgoed? Wil je een vondst uit de Overijsselse bodem laten schitteren of bedenk je een boeiende streektaal-activiteit? Of werk je bijvoorbeeld samen met vakmensen die erfgoed restaureren? Dien dan een aanvraag in.

Aanvragen kan voor één of meer van de volgende activiteiten:

  • Archeologie
    Voor activiteiten die archeologie zichtbaarder en toegankelijker maken. Hier vallen ook activiteiten onder die wat vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied.
  • Cultureel erfgoed
    Voor de uitvoering van restauratie- en herstelwerkzaamheden aan cultureel erfgoed, met voorbereidende werkzaamheden. Minimaal twee eigenaren met ieder minimaal één cultuurhistorisch object/bouwwerk nemen deel aan de activiteit.
  • Immaterieel erfgoed
    Voor activiteiten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed en streektaal. Onder immaterieel erfgoed verstaan wij: sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis, verhalen of vaardigheden die Overijsselse gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers