Subsidie ‘Erfgoed Innovatie’

Werk je aan nieuwe visies en verhalen over erfgoed, bijvoorbeeld een bijzondere presentatie, herinrichting of thematische samenwerking die maatschappelijk relevant is én een divers publiek bereikt? Misschien biedt de bijdrage Erfgoed Innovatie van het Mondriaanfonds dan uitkomst.

Aanvragen voor Erfgoed Innovatie kan 2 maal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadlines in 2022 zijn op 4 april en 19 september, voor 17.00 uur. 

Wie komt in aanmerking?

Musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen, inclusief archieven, met een publieks- en presentatiefunctie.

Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via deze regeling een aanvraag doen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking en vernieuwende programmering zijn welkom.

Met de bijdrage Erfgoed Innovatie stimuleert het Mondriaan Fonds erfgoedinstellingen vernieuwende trajecten in te zetten die leiden tot transitie, waaronder onderzoek, nieuwe programmeringen, bijzondere thematische samenwerkingen en herinrichtingen, die recht doen aan actuele visies en verhalen voor een divers publiek.

Waarvoor?

  • Onderzoek of programma’s gericht op nieuwe presentatievormen en herinrichtingen van erfgoedinstellingen. Denk aan onderzoek naar nieuwe manieren van behoud van hedendaagse kunst of aan het ontwikkelen van verhalen die met de collectie kunnen worden verteld. In het onderzoek of de samenwerking kunnen ook kunstenaars betrokken worden.

  • Samenwerkingen die resulteren in een sterkere museale sector. Bijvoorbeeld tussen musea en andere collectiebeherende instellingen, zowel onderling als met andere maatschappelijke partijen op het gebied van onderzoek/wetenschap, publieksbereik of collectiebeleid, zoals collectiemobiliteit. In het onderzoek of de samenwerking kunnen ook kunstenaars betrokken worden.

  • Een haalbaarheidsonderzoek (ontwikkelbijdrage) naar een inhoudelijk programma of een thematische samenwerking. Met een haalbaarheidsonderzoek kan je onderzoeken hoe en op welke manier je plan gerealiseerd kan worden, wat de ontwikkelingen in de erfgoedsector zijn, wie in de sector nog meer met deze onderwerpen bezig zijn en welke behoeften er bij de (toekomstige) deelnemers/ bezoekers zijn. En je kunt meer inzicht krijgen in de financiële haalbaarheid van de plannen.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage voor een vernieuwend programma is maximaal 40% van de flexibele kosten. Het programma moet meer dan € 25.000 kosten. Voor een haalbaarheidsonderzoek is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen voor Erfgoed Innovatie kan 2 maal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadlines in 2022 zijn op: 4 april en 19 september, voor 17.00 uur. Op de website van het Mondriaanfonds kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf de deadline. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht toegekend.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers