Subsidieregeling Meester-Gezeltraject voor het ontwikkelen en levend houden van ambachten

Vanaf 3 oktober 2022 loopt de nieuwe regeling Meester-Gezeltraject van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De regeling sluit een maand later, op 2 november 2022. Ambachtsbeoefenaars kunnen subsidie aanvragen voor het doorgeven van kennis en vaardigheden in een Meester-Gezeltraject.

De bedoeling van deze regeling is dat ambachtsbeoefenaars hun ambacht behouden en ontwikkelen en deze zo levend houden. Het gaat om een ambacht waarvoor geen reguliere (particuliere) opleiding bestaat.

De Gezellen maken zich via een persoonlijk opleidingstraject het ambacht eigen en geven er op een eigentijdse manier vorm aan. Meester en Gezel(len) maken samen een opleidingsplan met doelen, planning en looptijd.

Kijk voor meer informatie over deze regeling en de mogelijkheid tot aanvragen (vanaf 3 oktober 2022) op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers