Subsidieregeling instandhouding monumenten heropent 1 februari 2024

Ben je als erfgoedorganisatie in het bezit van een gebouwd Rijksmonument zoals een molen, kerk of fabriek? Dan kun je van 1 februari tot en met 31 maart 2024 een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Instandhoudingssubsidie SIM) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Voorwaarden en wijzigingen

De Instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Het subsidiepercentage bedraagt 40% voor eigenaren die hun rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken. Voor overige eigenaren en Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) is het subsidiepercentage 60%. Aanvullend op de subsidie voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument kan de eigenaar subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek.

Voor de ondersteuningsregeling komen alleen rijksmonumenten in aanmerking die geen woonhuis zijn. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder de subsidieregeling.

Ten opzichte van eerdere jaren zijn er enkele wijzigingen in de Subsidieregeling instandhouding monumenten. In ‘Wijzigingen Instandhoudingssubsidie 2024’  leest u wat er komend jaar verandert. Zo zijn de subsidiabele kosten voor molens verhoogd en zijn er nieuwe normbedragen voor groen erfgoed. Ook vindt u op deze pagina de nieuwe begrotingsmodellen voor meerjarenonderhoud en belangrijke aandachtspunten. 

Begin op tijd met aanvragen!

De RCE adviseert eigenaren nu al te starten met het voorbereiden van hun subsidieaanvraag. Het opstellen van een inspectierapport en meerjarenbegroting kost namelijk tijd. Om later niet voor verrassingen te staan, is het ook verstandig om de toegang tot DigiD en Eherkenning (niveau 3) bijtijds te regelen.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers