Subsidieregeling voor vergroten van toegankelijkheid

Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds is het belangrijk dat culturele plekken in Nederland toegankelijk zijn voor iedereen. Deze toegankelijkheid is nog niet vanzelfsprekend en daarom heeft het Cultuurfonds een subsidieregeling opgezet. Aanvragen kan nog tot en met 31 december 2021.

Pilot-regeling om toegankelijkheid te vergroten

Dit jaar wordt er vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van het Prins Bernhard Cultuurfonds een pilot-regeling gestart om de toegankelijkheid te vergroten van erfgoedlocaties. Erfgoedorganisaties die met een van de onderstaande vormen van toegankelijkheid aan de slag willen gaan, kunnen een bijdrage vragen uit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers. Zodat in tijden waarin de culturele instellingen weer van het slot kunnen, iedereen van deze bijzondere plekken kan genieten.

Verschillende vormen van toegankelijkheid

 • Fysieke toegankelijkheid: De instelling en voorzieningen zijn toegankelijk en bruikbaar voor iedereen.
  • Voorbeeld: door een drempelhulp of heftrap kan een rolstoelgebruiker het pand betreden. 
 • Digitale toegankelijkheid: Informatie is online makkelijk te vinden en de website en/of app is gebruiksvriendelijk in zowel vorm, opmaak als taalgebruik.
  • Voorbeeld: onder de foto’s staan goede beschrijvingen en er is ondertiteling/audiodescriptie bij filmmateriaal.
 • Informatieve toegankelijkheid: Informatie is toegankelijk geschreven, waar van toepassing meertalig beschikbaar, leesbaar en via verschillende kanalen beschikbaar. 
  • Voorbeeld: bij de audiotour is een transcript voor slechthorenden, de audiotour wordt in meerdere talen aangeboden of wordt begeleid door een gebarentolk.
 • Sociale toegankelijkheid: De instelling is gastvrij, er is begeleiding voor mensen met een beperking en er zijn activiteiten afgestemd op verschillende doelgroepen.
  • Voorbeeld: een cursus voor het personeel en de vrijwilligers voor het inleven in bezoekers met een beperking.

Voorwaarden

 • De aanvragende partij is een erfgoedorganisatie die bij voorkeur over minder dan 3 fte beschikt en grotendeels van de inzet van vrijwilligers afhankelijk is.
 • Het bedrag van de aanvraag bedraagt maximaal €5.000,- en heeft betrekking op de inhuur van externe partijen of materiaalkosten. Eigen organisatiekosten of vrijwilligersuren worden niet vergoed.
 • Het project zal in 2022 worden uitgevoerd.
 • In de aanvraag wordt ten minste één doelgroep uit- en toegelicht waarvoor de toegankelijkheid vergroot wordt.
 • Samenwerking tussen organisaties wordt zeer aangemoedigd. Er kan ook samen een aanvraag worden ingediend voor een hogere bijdrage, mits er aan de voorwaarden voldaan wordt.
 • Als u een technische keuring of advies aanvraagt (zie fysieke toegankelijkheid) kunt u naderhand een aanvraag indienen voor een deelbijdrage aan de voorgestelde aanpassingen. Vanwege beperkt budget is er geen garantie op een vervolgbijdrage.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers