Weekendtip: De Sassenpoort in Zwolle

Wie de Zwolse binnenstad wandelend binnen struint, zal wel eens langs de Sassenpoort zijn gelopen. Maar wat maakt deze voormalige poort zo belangrijk, en waarom bestaat het gebouw nog steeds? Dit Rijksmonument valt niet te missen. Het bezoek naar deze toren kun je leuk combineren met een dagje Zwolle.

De Middeleeuwen

Foto van Gemeente Zwolle

Vermoedelijk dateert de poort uit 1409, als voornaamste overblijfsel van de middeleeuwse ommuring van Zwolle. De stad werd in de 14e eeuw ommuurd na een aanval met als gevolg een hevige brand. Drie stadspoorten gaven toegang via land tot de stad: de Kamperpoort, de Diezerpoort en de Sassenpoort.

De Sassenpoort is aan het begin van de 15e eeuw afgebouwd. Het vierkante gebouw met hoektorens is nu de enige stadspoort die nog in Zwolle staat. Het feit dat deze poort zo groot is, heeft veel te maken met de rijkdom van Zwolle in deze periode. Zwolle had een periode van bloei als hanzestad, mede door veel handel te drijven met andere hanzesteden.

De poort moest breeds zijn zodat karren met handelswaar volledig onder de poort zouden kunnen staan. Na grondige inspectie mochten de deuren van de stad open, en mochten de handelswaren de stad betreden.

Van de zeventiende tot de negentiende eeuw

De poor verloor aan begin van de van de zeventiende eeuw haar verdedigingswerk door de aanleg van moderne vestingwerken. Het werd vervolgens omgebouwd tot een stadsgevangenis.

In de achttiende eeuw veranderde de functie van het gebouw nogmaals. Het zou huisvesting aanbieden aan amoedige gezinnen. Het is hierna ook wel eens gebruikt voor bergruimte voor het Ministerie van Oorlog.

In 1893 kocht de Staat de poort. In de volgende paar jaar werd de poort volledig gerestaureerd. De toren heeft in de loop der jaren een houten klokkentoren gekregen, maar die werd vervangen door een stevigere bakstenen spitse toren. Die is nog steeds te zien!

Nu – Monumentenbezit

Foto van Stichting Monumentenbezit

Deze toren vormt een markeringspunt van de oude stadsgrens van Zwolle. Je kunt precies zien waar de oude binnenstad stopte en werd beschermd. Het vormt een indrukwekkend en historisch hoogtepunt waarvan het karakter door de eeuwen goed bewaard is gebleven.

De voormalige stadspoort is nu in bezit van de Sassenpoort en staat in de top 100 van Nederlandse Monumenten. Het is een ‘Blue Shield Monument’ – in geval van ramspoed van welke aard dan ook wordt de Sassenpoort met voorrang beschermd. Op dit moment is de Sassenpoort in eigendom en beheer van Monumentenbezit.

Monumentenbezit is een landelijke opererende stichting die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde bouwwerken. De portefeuille van Monumentenbezit bestaat uit zeer diverse monumenten verspreid over heel Nederland. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen, buitenplaatsen, vevestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten.

Bezoek

Ben je nieuwsgierig naar de binnenkant van de toren, of naar het uitzicht vanaf de poort? Je kunt de Sassenpoort bezoeken. Met een rondleiding of door zelf rond te lopen. Je koopt je kaartje aan de deur.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers