Webinar ‘Inleiding fondsenwerven’

Datum: 5 oktober 2022
Tijd: 19:30 - 21:00 uur
Locatie: Online, link na aanmelding

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) organiseert een serie trainingen waarbij je op weg wordt geholpen bij het aanvragen van de financiering van je nieuwe projecten. Deze eerste bijeenkomst op woensdag 5 oktober is een algemene inleiding; hier kun je ook afzonderlijk aan deelnemen. Het is een digitale training waarbij allerlei vragen rond subsidiering in de breedte aan bod komen. Hierbij moet je denken aan:

  • Subsidies versus fondsen
  • Overzicht financieringsmogelijkheden voor immaterieel erfgoedgemeenschappen
  • Geschikte zoekmethoden
  • Do’s and dont’s fondsenwerving
  • Opstellen dekkingsplan
  • Donaties versus crowdfunding

Dit webinar wordt aangeboden door KIEN. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, maar aanmelden is wel verplicht en kan via onderstaande knop.

Dit webinar maakt onderdeel uit van drie trainingsonderdelen waar je aan deel kunt nemen:

  1. Webinar Inleiding fondsenwerven – woensdag 5 oktober (19.30-21.00 uur) 
  2. Webinar Fonds voor Cultuurparticipatie & Immaterieel Erfgoed – dinsdag 11 oktober (19.30-21.00 uur)
  3. Tweedelige training ‘Schrijf je eigen projectplan & Immaterieel Erfgoed’:

            a. Fysieke bijeenkomst – zaterdag 29 oktober (10.00-15.00 uur) in Bunnink
            b. Terugkomwebinar – woensdag 23 november (19.30-21.00 uur) 

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers