Extra middelen voor het digitaal toegankelijk maken van je erfgoedcollectie

Wil jij de vindbaarheid van je digitaal erfgoed verbeteren? Heb je plannen om je erfgoed te verbinden met andere collecties? Of een mooi idee om jouw erfgoed te presenteren aan het publiek door het online beter toegankelijk te maken? Het ministerie van OCW heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld om je hierbij te ondersteunen. Zoek de samenwerking binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed om hier versneld stappen in te zetten.

Bereik meer publiek met je erfgoedcollectie

Met het aanbod van digitaal erfgoed is er een rijke bron beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoed en het wil gebruiken. Door zoveel mogelijk te werken volgens dezelfde afspraken en standaarden, wordt erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek digitaal toegankelijk. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) noemt dit ‘NDE-compatibel werken’. Komende tijd zijn er extra mogelijkheden voor erfgoedorganisaties om op dit gebied versneld stappen te zetten, die het ministerie van OCW aan het NDE heeft toegekend.

Zo wordt jouw erfgoedorganisaties NDE-compatibel

Samen met allerlei partners in het netwerk zijn afspraken gemaakt om erfgoed op een nog betere manier te verbinden. Dit betekent dat we:

Ook voor publiekstoepassingen zijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met beheerders van provinciale of thematische erfgoedtoepassingen. Zij kunnen NDE-compatibel worden door hun toepassingen in te richten op basis van linked open data en het Datasetregister.

Voor wie is deze regeling?

De versnelling is bedoeld voor alle organisaties die collecties beheren, zoals archieven, musea, historische verenigingen en bibliotheken, evenals individuele erfgoedorganisaties of samenwerkingsverbanden die digitaal verbonden erfgoed toegankelijk willen maken voor het publiek. Je kunt als individuele erfgoedorganisatie deelnemen, maar in het netwerk zijn er ook andere organisaties waarmee je kunt samenwerken.

Middelen en looptijd

Naast het delen van expertise en ervaringen binnen het netwerk, is er ook de mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Voor individuele voorstellen is een financiële bijdrage van € 5.000 tot € 15.000,- beschikbaar, voor samenwerkingsprojecten is een bijdrage van € 25.000,- tot € 80.000,- mogelijk. Het totale budget van de versnelling bedraagt in 2023 € 600.000,-.

Projectaanvragen voor ondersteuning bij het versneld NDE-compatibel maken, kun je tot en met 15 december 2023 indienen. Projecten dienen uiterlijk in 2024 succesvol afgerond te zijn.

Eind 2023 wordt deze eerste fase van het versnellingsprogramma geëvalueerd met het oog op een eventueel vervolg in 2024 en 2025.

Interesse? Neem contact op

Wil je weten op welke manier je ondersteuning kunt krijgen bij het nemen van stappen met je digitaal erfgoed? En of je dat samen met anderen kunt doen? Wil je jouw erfgoed ook op een NDE-compatibele manier verbinden en ontsluiten? Neem dan eerst contact op met de coördinator Versnellen Sies Vonk om je idee door te spreken en te kijken of er goede partners of samenwerkingen te vinden zijn en wat je nodig hebt om een project te formuleren waar je ondersteuning bij kunt krijgen.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze regeling en hoe je financiële steun kunt aanvragen?

Klik hier als je verder wilt lezen over de kaders voor ondersteuning van de NDE regeling.

Klik hier als je meer wilt weten over het gebruik van Termen.

Klik hier als je meer wilt weten over het starten met digitalisering en collectieregistratie, met o.a. Linked Open Data.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers