Geslaagd webinar Sponsoring en fondsenwerving

Op dinsdag 14 mei organiseerde het Erfgoedplatform Overijssel in samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) een webinar over fondsenwerving. Drie landelijke fondsen deelden interessante regelingen rondom erfgoed, en er was ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Ook deelden we tips voor het vinden van financiering voor jouw Overijsselse erfgoedproject.

Het Mondriaanfonds

De eerste spreker van de avond was Erna van Stegge, regiomakelaar bij het Mondriaanfonds. Zij vertelde over 7 regelingen die het Mondriaanfonds op het gebied van erfgoed heeft.

Dit zijn: Erfgoed Innovatie, Collectiemobiliteit, Beschermd Cultuurgoed, Kunst Erfgoed Presentatie, Internationale Samenwerkingsprojecten van Erfgoedinstellingen, Restauratie van Mobiel Erfgoed en de Voucher Co-Creatie. Deze regeling is iets laagdrempeliger dan de andere en is bedoeld voor instellingen met een publieksfunctie die hun doelgroep willen betrekken bij de totstandkoming van een tentoonstelling.

Het Cultuurfonds

Onze tweede spreker was Annemarie Willems van het Cultuurfonds. Annemarie is werkzaam als adviseur erfgoed en monumentenzorg en vertelde over de diverse thema’s die het fonds ondersteunt: theaterfilmbeeldende kunstgeschiedenis en letteren, muziek, natuurerfgoed & monumentenzorg en meer.

Het Cultuurfonds heeft een landelijk bureau met 12 provinciale afdelingen en een clusterfonds op de Caraïben. De provinciale afdelingen ondersteunen kleinschaligere projecten, met een regionale dekking. Het landelijke bureau ondersteunt grotere projecten met breder bereik en forsere begrotingen.

Bij het Cultuurfonds hebben aanvragen die te maken hebben met educatie, verbinding en bereik een streepje voor. Ook heeft het Cultuurfonds speciale aandacht voor ambacht, vakmanschap en kennisontwikkeling. Het fonds heeft twee specifieke regelingen op het gebied van erfgoed: de Erfgoed Vrijwilligersregeling, die net is gesloten, en de regeling Archeologie en Publiek.

Fonds voor Cultuurparticipatie

De laatste fondsspreker was Fransisca Priem, werkzaam bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit fonds is, zoals de naam zegt, gericht op participatie. Het fonds zet zich in voor projecten die mensen in hun vrije tijd of onder schooltijd actief betrekken bij cultuur en erfgoed.

Het Fonds voor cultuurparticipatie richt zich op projecten die betrekking hebben op kunst, erfgoed, samenwerkingen en sociaal maatschappelijk instanties. De huidige regeling Erfgoed Maken focuste zich specifiek op erfgoedparticipatie en -educatie, maar is zo goed als uitgeput en sluit binnenkort.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil in de volgende beleidsperiode, die vanaf 2025 begint, opnieuw erfgoedprojecten ondersteunen. Maar keert waarschijnlijk niet terug met een regeling specifiek gericht op erfgoed. Erfgoed wordt in plaats daarvan geïntegreerd in andere regelingen.

Tips voor je Overijsselse erfgoedproject

Marjanne Romkes-Foppen, de digitaal erfgoedparticipatiecoach in Overijssel, sloot namens het Erfgoed Platform Overijssel het webinar af. Ze deelde informatie en tips voor financiering van specifiek Overijsselse erfgoedprojecten.

Zo wees ze op de pagina Cultuur en Sociale Kwaliteit met provinciale regelingen voor erfgoedprojecten. Ook deelde ze voorbeelden van minder bekende lokale en particuliere fondsen, zoals het COGAS Fonds in Twente en het Fonds Cultuurhistorie Zwolle.

Tot slot tipte Marjanne de deelnemers over het Platform Samen voor Elkaar Overijssel, waar veel tools staan op het gebied van financiering zoals sponsoring, crowdfunding en fondsenwerving. In elk van de vier Overijsselse regio’s zijn initiatievencoaches actief, die projecten die bijdragen aan een vitale leefomgeving ondersteunen. Ook staat op het platform Samen voor Elkaar een handig totaaloverzicht met subsidies en fondsen in Overijssel.

Meer weten? Bekijk ons nieuwe artikel in de Kennisbank

Kon je niet bij het webinar aanwezig zijn, maar ben je wel benieuwd naar de informatie die voorbij is gekomen? In onze Kennisbank hebben we de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet. Bovendien kun je hier de opname van het webinar terugkijken en vind je er handige links.

Vervolgbijeenkomst: eerste hulp bij je projectplan

Het webinar ‘Fondsenwerving’ is de eerste bijeenkomst in een reeks van drie bijeenkomsten rondom sponsoring en fondsenwerving. In twee vervolgbijeenkomsten op 27 juni en 16 september kun je verder aan de slag met het uitwerken van je aanvraag. Eléon de Haas heeft jaren ervaring als cultuurmakelaar en neemt je mee in alles wat komt kijken bij het maken van een goed projectplan. Ook sponsoring komt aan bod. De werksessies zijn een aanrader als je je kansen op financiering wilt vergroten

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers