In de provincie Overijssel kennen we veel immaterieel erfgoed. Punteren in Giethoorn, krentenwegge bakken en midwinterhoorn blazen zijn slechts een paar van de vele Overijsselse tradities. Het zijn gebruiken en rituelen die al een langere tijd bestaan en die ons verbinden. Ze zijn dynamisch: door de jaren heen zijn ze veranderd en aangepast aan de nieuwe tijd.

Wat is het belang van immaterieel erfgoed in Overijssel? Welke vormen zijn er? En hoe kunnen we het zichtbaar maken en borgen? Dit en meer is te lezen in de brochure ‘Immaterieel Erfgoed in Overijssel’.

De brochure ‘Immaterieel erfgoed in Overijssel’

Deze brochure is een uitgave van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en het Erfgoedplatform Overijsssel. De publicatie is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers