Tradities, streektaal en ambachten geven kleur aan Overijssel en zorgen voor een gevoel van identiteit en continuïteit. Denk aan bekende tradities als paasvuren, bloemencorso’s en midwinterhoornblazen – maar ook minder bekende tradities zoals de boerendans en melkbusschieten.

Wanneer is iets immaterieel erfgoed?

Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, die mensen van vroeger hebben gekregen en willen doorgeven aan toekomstige generaties. En naarmate tijden veranderen, verandert immaterieel erfgoed mee.

Immaterieel erfgoed is dat stukje erfgoed dat niet tastbaar is. Dus niet de molen, maar de ambacht van de molenaar. Niet de jurk met het Staphorster stipwerk, maar de kunst van het stippen. In Nederland houdt het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) zich bezig met de registratie en conservering van immaterieel Erfgoed.

Of iets wel of geen immaterieel erfgoed is wordt niet van bovenaf bepaald. Het gaat om beoefenaars die waarde toekennen aan hun tradities en zich inzetten om deze door te geven. Daarbij gaat het om álle erfgoedbeoefenaars en erfgoed in Overijssel, niet per se om activiteiten en tradities die alleen hier in Overijssel plaatsvinden of die hier hun oorsprong hebben.

Wat doen wij voor immaterieel erfgoed?

Het Erfgoedplatform Overijssel zet zich in om immaterieel erfgoed in Overijssel meer zichtbaar te maken en – waar mogelijk – ondersteuning te bieden. Dit doen wij bijvoorbeeld door betrokken partijen en vrijwilligers met elkaar te verbinden via het landelijke platform Erfgoedvrijwilliger. We werken daarbij samen met landelijke partners, zoals het KIEN en alle andere provinciale erfgoedhuizen, verenigd in Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN).

We bieden informatie over zaken die een rol spelen bij immaterieel erfgoed, zoals over fondsen en subsidies, de nieuwe omgevingswet, veiligheid en vergunningen aanvragen, hoe nieuwe mensen werven en tips over samenwerken. En we organiseren netwerkbijeenkomsten, voor het uitwisselen van ervaringen, inspiratie en persoonlijk contact.

Maak jij je sterk voor (jouw) immaterieel erfgoed?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze cursussen en activiteiten. Heb je een specifieke vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op.

Wil je meer weten?

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers