Nieuwe mogelijkheden voor erfgoedinstellingen om audiovisuele collecties te delen

Het is nu mogelijk om als erfgoedinstelling je audiovisuele collecties online aan te bieden, zonder dat daar toestemming van de rechthebbende voor nodig is. Het gaat hierbij om werken die niet langer in de handel zijn, of dat nooit zijn geweest (‘out of commerce’). Door het ondertekenen van een nieuw convenant kun je als instelling gebruik maken van de nieuw ontstane ruimte voor publicatie.

Convenant met afspraken

In het nieuwe ‘Convenant AV’ zijn afspraken gemaakt tussen erfgoedinstellingen, rechthebbenden en collectieve beheersorganisaties. Over de interpretatie en toepassing van de regels voor audiovisuele werken die niet meer commercieel worden aangeboden. Elke erfgoedinstelling die gebruik wil maken van de mogelijkheden van het convenant, moet het document ondertekenen.

Hieronder is de meest recente ondertekende versie te vinden.

Webinar Out of Commerce Convenant Audiovisuele werken

Auteursrechtenspecialist Maarten Zeinstra (IP Squared) was namens KVAN betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Hij besprak in een gezamenlijk webinar op 28 november de ins en outs van de Out of Commerce-regeling en de kansen die ze biedt om AV-collecties online met een breed publiek te delen. Hij gaat daarbij in het bijzonder in op:

  • De afspraken uit het convenant voor cinematografische werken en omroepmateriaal.
  • Welke stappen gezet moeten worden om te bepalen of iets out-of-commerce is.
  • Hoe je je kan aanmelden om mee te doen met het convenant.

Dit webinar is aangeboden in samenwerking met KVAN en is onderdeel van hun Food for Thoughts-reeks.

Meedoen? Onderteken het convenant

Wil je als erfgoedorganisatie meedoen aan het Convenant AV? Onderteken dan onderstaand tekenblad.

Meer weten?

Worstel je als erfgoedorganisatie of vrijwilliger met de dilemma’s rondom AVG en auteursrecht? Op onze Kennisbank staat een uitgebreid artikel met meer informatie.

Voor meer informatie over het omgaan met audiovisueel materiaal en het Out of Commerce convenant kun je ook terecht op de website van AVA_Net.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers