Symposium Overijssel & Slavernij ook voor erfgoedvrijwilligers interessant

Op woensdag 28 juni organiseert Overijsselacademie, in samenwerking met Erfgoedplatform Overijssel, Comité 30 juni/1 juli Zwolle, St. Stil Verleden en Zwolse theaters het Symposium Overijssel & Slavernij. Een middag waarop uitgebreid wordt stilgestaan bij de slavernijgeschiedenis van Overijssel. Het gevarieerde programma is bij uitstek interessant voor Overijsselse erfgoedvrijwilligers: met een themalezing, workshops en presentaties van het boek Overijssel & Slavernij en het bijbehorend educatiemateriaal Overijssel Overzee.

Dit jaar staan we met het Herdenkingsjaar Slavernij in Nederland stil bij de afschaffing van slavernij, 150 jaar geleden. Ook in Overijssel zijn volop sporen van slavernij aanwezig, zo blijkt uit onderzoek dat vanuit de Overijsselacademie is verricht. Het symposium op 28 juni heeft tot doel meer bewustwording over dit provinciale slavernijverleden te creëren en erfgoedvrijwilligers tools in handen te geven om hiermee verder aan de slag te gaan.

Programma

Het symposium heeft een zeer gevarieerd programma. Het is verdeeld in een plenair deel en een deel met interessante workshops. Tijdens het plenaire deel worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Bezoekers krijgen een korte uitleg over het slavernijverleden van dr. Coen van Galen en zien hoe het boek ‘Overijssel & Slavernij’ gepresenteerd wordt. Daarnaast is het voor vrijwilligers die zich bezighouden met erfgoededucatie interessant om te horen over het lespakket ‘Overijssel Overzee’, ontwikkeld door Komvoor.

Workshops voor erfgoedvrijwilligers

Na het plenaire deel gaan bezoekers ook zelf aan de slag. Er worden verschillende workshops gegeven over hoe je als vereniging zelf aan de slag kunt met onderzoek naar het koloniale verleden, hoe belangrijk het is om de juiste termen te gebruiken en hoe je educatie rond dit thema kunt inzetten om jongere doelgroepen te bereiken.

Enthousiast geworden? Bekijk dan het hele programma en meld je aan voor het symposium!

Deze bijeenkomst is onderdeel van ‘Online ontmoeten en ontwikkelen’, een project ter ondersteuning van erfgoedvrijwilligers in interprovinciaal verband. Het project is een samenwerking van het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN) en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).’

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers